Följ

Vad kostar det att anlita Per, egentligen?

Pers arvode brukar ligga på mellan 25 000 och 40 000 kr per föreläsning, lite beroende på restid, sammanhang och förberedelser. Moms och reskostnader tillkommer förstås.

För att kunna föreslå ett lämpligt arvode får du gärna berätta lite mer om på vilket sätt du ser att Per skulle passa in i det sammanhang ni planerar och hur många som kommer sitta i publiken, när du gör din förfrågan.

Per modererar dessutom samtal inom de områden som han är expert på; hållbarhet och lönsamhet, miljö, etikfrågor och hur engagemang skapas. Det arvodet är högre än när han föreläser, helt enkelt för att det är mycket mer förberedelser innan, och tar mer tid att genomföra.

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.