Följ

Vilka svenska företag tycker du är bäst på hållbarhetsarbete?

Per svarar:

Det är de som du förmodligen redan hört talas om; H&M, Ikea, SCA, Samhall, SPP, Telge, Volvo. Hemligheten är en genomtänkt strategi, stöd hos ledningen och att hållbarhetstankarna tillåts genomsyra många olika delar av verksamheten. Sen gör de säkert en del mindre genomtänkta saker också, men som helget är jag imponerad av deras arbete.

Utöver dem finns massor med minde företag som gör bra saker eller driver enskilda projekt men eftersom de inte har stora kommunikationsavdelningar har de också mindre resurser att göra dem kända utanför huset. Några av mina favoriter bland de små och mellanstora är KinnarpsMartin Servera, HoudiniSunfleet och Örebro bostäder.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.