Följ

Hur hittade du och valde ut exemplen i boken CSR i praktiken?

Per:

Efter att ha undersökt mer än 500 företag och vad de gjort genom att träffa personer som jobbar där, prata med människor som kände dem väl och/eller söka upp dem via nätet, började urvalet. Målet var att få en så bred blandning som möjligt med företag från många branscher, verksamma i många olika länder och av varierande storlek. Totalt blev det lite över 160 exempel.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.