Följ

Kan man mäta och se att företag blir mer lönsamma, ju hållbarare de är?

Per svarar:

Javisst, genom att se till resursförbrukningen.

Hållbarhet handlar om hur man använder resurser (materiella, älskliga, monetära) och varje gång man använder dem smartare så sparar man pengar, varje gång. Resurser kan nämligen bara användas på två sätt: smart eller dumt. Och ju smartare resurserna används, ju hållbarare blir företaget, och på kuppen: lönsamt.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.