Följ

Jag undrar vilka som du ser som de stora trenderna just nu, inom CSR?

Per svarar:

De ökade kraven på att företag ska vara transparenta ställer nya krav på företagen och påverkar allt från att redovisa hur och var produkterna tillverkas, till vilka råvaror som produkten kräver, till att berätta om saker som inte gått så bra och vad man lärt sig av det.

Jag tycker mig också märka att intresset för hur man använder mänskliga råvaror ökar i samma takt som intresset för fysiska råvaror. Med det menar jag att allt fler verkar inse att det faktiskt bara är dumt att inte se kvinnor, invandrare eller funktionsnedsatta för vad de kan, men för vad de inte kan. Debatten har varit skev och utgått från ett hetronormativt, manligt, medelålders traditionellt svenskt sätt att se på saker, istället för att se det ur ett bredare, modernare perspektiv som representerar det Sverige som finns idag. Och det här gäller naturligtvis även perspektiven i andra länder.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.