Följ

Jag ska skriva en studentuppsats och undrar om du har några tips på vilka områden som är mest spännande just nu inom hållbarhetsområdet.

Per svarar:

CSR och hållbarhet är ett stort område som det händer mycket inom och det är svårt att få överblick. Mitt råd är att skriva om något som intresserar dig, snarare än vad som är trendigt! Då blir resultatet ofta bättre, dessutom.

Den amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg är en bra startpunkt för att hitta uppslag inom olika delar av det stora hållbarhetsfältet eftersom sajten filtrerar nyheter inom olika områden. Där hittar man inte sällan också helt nya rön som kan ge uppslag för vidare forskning.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.