Följ

Hur kan mindre föreningar ta samhällsansvar på ett kostnadseffektivt sätt?

Per svarar:

Många tror att det bara är stora klubbar som kan jobba med CSR men det funkar faktiskt lika bra små organisationer.

Hållbarhet handlar ju om att använda sina resurser klokt. Varje gång man använder resurser smartare (exempelvis energi) sparar föreningen därför pengar. Man kan också applicera det på människor. Finns det människor vars resurser (kunskaper, perspektiv) man inte tar tillvara på bästa sätt?

När det gäller idrottsrörelsen är jag personligen mycket förtjust i när fotbollsklubbar förstår att de har en unik möjlighet att jobba med integration. Alla kan spela boll, oavsett språk. Så åk ut någonstans där det finns människor som inte alls liknar de som redan är medlemmar i klubben, spela boll, snacka om fotboll, stanna kvar och ät och prata om annat. Effektivare integration finns inte.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.